Waterzuivering

Ligt uw woning in een straat waar geen riolering is en komt er in de toekomst ook geen riolering?
Dan moet u een individuele waterzuiveringsinstallatie plaatsen. De gemeentelijke zoneringsplannen geven hierin uitsluitsel. Ongezuiverd afvalwater lozen, is immers verboden en een septische put alleen volstaat niet. U moet die aansluiten op een waterzuiveringsinstallatie.
Let op! Hemelwater mag niet in de zuiveringsinstallatie! (Daarvoor bieden wij u regentanks aan. Meer info hierover verder op deze website.)

In de meeste gevallen komt de overheid tussen in de vorm van een vrijstelling van de heffing op drinkwater en een premie voor de bouw van zo’n IBA(-systeem): systeem voor de Individuele Behandeling van Afvalwater. (Meer informatie bij uw gemeentelijke milieudienst)
Wij bieden gezinnen een totaaloplossing aan in de vorm van rietvelden (ook bekend als percolatievelden) of BioKubes (een technologisch geavanceerde mechanische installatie). Deze laatste bestaat uit ingegraven compartimenten die de verschillende stappen van een zuiveringsproces in één of meerdere tanks concentreert.
Het BioKube systeem heeft een Europese CE-markering en wordt getest bij Certipro te Mol voor het behalen van een BENOR-keuring.

Percolatierietveld

Bij deze vorm is de voorbezinking zeer belangrijk. Na de voorbezinking wordt het afvalwater via korte pompcycli door verdeelbuizen over het rietveld, in de grindlaag verdeeld.Het afvalwater komt niet in contact met de buitenlucht (geen geurhinder dus!). Door deze pomcycli creëer je afwisselend een aëroob en anaëroob milieu, waarin specifieke bacteriën die leven aan de wortels van het riet, zorgen voor het verwijderen van onzuiverheden zoals stikstofverbindingen en andere organische vervuiling.
De benodigde oppervlakte van zo’n rietveld moet voor elke specifieke situatie bekeken worden, maar situeert zich rond 2,5m² per persoon.

Ogenschijnlijk de eenvoud zelve, steunt de aanleg van een rietveld nochtans op gespecialiseerd vakmanschap. Zo moeten de juiste zandsoort geselecteerd en de afmetingen precies berekend worden in functie van de hoeveelheid te zuiveren afvalwater.
Van alle kleinschalige waterzuiveringssystemen geeft een rietveld de beste resultaten. Over een periode van 10 jaar is het ook het goedkoopste systeem. Het elektriciteitsverbruik per jaar bedraagt slechts… 3 euro! Dat komt door de technische eenvoud, het gegarandeerde eindresultaat, het zuinige energieverbruik en het beperkte onderhoud. Na ongeveer 2 dagen is het water gereinigd en kan het gezuiverde water veilig geloosd worden in de natuur of zelfs hergebruikt voor sanitaire doeleinden. In tegenstelling tot een regenwaterput, geraakt de voorraad nooit op.

BioKube Mars

De BioKube Mars is een compacte waterzuivering. Met een doorsnede van 200 cm zuivert de Mars het afvalwater van 10 tot 30 personen. Door het aanpassen van blowers en dragermateriaal zijn er verschillende versies mogelijk. De Mars zuivert afvalwater afkomstig van 10...

BioKube Venus

De BioKube Venus is iets groter dan de Pluto. De doorsnede van het systeem bedraagt 110 cm. De Venus zuivert afvalwater afkomstig van 1 gezin (5 ie of inwonersequivalent) tot de strenge Elite lozingsnormen (BOD5 < 10 mg/l, NH4 < 5 mg/l, COD < 75 mg/l, SS <...

BioKube Pluto

De BioKube Pluto is het kleinste BioKube systeem. De doorsnede van het systeem bedraagt maar 100cm. De Pluto zuivert afvalwater afkomstig van 1 gezin (5 ie of inwonersequivalent) tot de standaard Europese lozingsnormen (BOD5 < 25 mg/l, COD < 125 mg/l, SS < 35...

BioKube

De BioKube is een belucht vastbedsysteem waarbij natuurlijke micro-organismen zich vestigen op ondergedompelde beluchte filters en de organische vervuiling biologisch afbreken. De BioKube zuivert afvalwater louter gebruikmakend van natuurlijke bacteriën. Er worden...