Rioleringswerken

Gescheiden riolering:

Voor nieuwbouwwoningen en voor grote verbouwingswerken, is het verplicht om de afvoer van het huishoudelijk afvalwater gescheiden te houden van de afvoer van regenwater.

Voor bestaande woningen geldt de verplichting pas zodra er in uw straat een gescheiden riolering wordt aangelegd. VLAREM II (Vlaamse Reglementering Milieu) verbiedt het lozen van regenwater in een riolering die bestemd is voor uitsluitend afvalwater en omgekeerd.

Bij het plaatsen van uw riolering, of de vernieuwing ervan, wordt hier door Vanigro zeker rekening mee gehouden.

Meer uitleg vindt u hier.

Keuring riolering:

Vanaf 1 juli 2011 hebben bouwers en verbouwers in Vlaanderen er een extra verplichte keuring bij. Elke nieuwbouw of grondig gerenoveerde woning moet verplicht het gescheiden rioolstelsel voor regen- en afvalwater laten keuren.

Bij het aanleggen of renoveren van uw riolering, zorgt Vanigro dat u alle wettelijke documenten in handen hebt om de keuring te laten doorgaan.

Hoe die keuring in z’n werk gaat of waar u daarvoor moet zijn, vindt u op de volgende website.

 

Opvang hemelwater:

Een regenwaterput is verplicht

  • bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen met een horizontale dakoppervlakte die groter is dan 75 m²
  • wanneer de dakoppervlakte van een gebouw uitgebreid wordt met meer dan 50 m².

Uw provincie of gemeente kan strengere regels opleggen. Informeer bij uw gemeente welke regels er van toepassing zijn.

Uitzonderingen

Voor volgende gebouwen geldt deze verplichting niet:

  • gebouwen met een rieten dak of een groendak
  • gebouwen die worden opgericht op percelen kleiner dan 3 are.

Maar het heeft ook voor u voordelen:

Dagelijks verbruiken we, zonder er echt bij stil te staan, heel wat water.
Per persoon ongeveer tussen de 110 à 120 liter:

Mochten we een deel van het regenwater dus kunnen gebruiken (zoals voor toilet, tuin, auto, was en vaatwas) zou dit betekenen dat we tot 58% minder stadswater zouden moeten gebruiken. Wat dan op termijn weer voelbaar zou zijn in onze portemonnee.

Vanigro helpt u graag verder door de voor u juiste tank te plaatsen.
Ook de volledige in werking stelling dmv een pomp in huis kan Vanigro voor u coördineren.

Wenst u meer informatie over duurzaam omgaan met water, dan verwijzen we u graag door naar het Waterloket Vlaanderen.

Wenst u met ons contact op te nemen, dan kan dit via volgende link.