Grondwerken

‘Grondwerken’ is een ruim begrip, het omvat onder andere het uitgraven van kelders en funderingen, het bouwrijp maken van terreinen, uitgraven van vijvers of zwembaden, noem maar op.

U wilt uw terrein nivelleren of ophogen, of u hebt na de bouw van uw woning een hoeveelheid uitgegraven bodem dat afgevoerd moet worden? Daarvoor kan u bij ons ook terecht.
Grondwerken en/of grondverzet liggen namelijk aan de basis van onze activiteiten.

Alles gebeurt volgens de regels van de kunst en ook de wettelijke bepalingen (OVAM en Grondbank) inzake grondverzet worden gerespecteerd.
Hergebruik van uw uitgegraven bodem, eventueel aangevuld met GFT of compost voor uw omgevingswerken is ook zeker een mogelijkheid.

Ook voor de professionele klant kunnen we een gepaste oplossing bieden voor alle grondafvoer of –aanvoer.

Contacteer ons voor meer informatie